Thursday, November 19, 2015

LATE NEWS!

LMA collective happily announces next fun thing:

REPETITIE CU PRIETENII :
[rehearsal with friends]

live diy:

LVTHN
screamo from roma
http://lvthnroma.bandcamp.com/

MACERIE
black metal crust from firenze
https://macerie.bandcamp.com/releases

VVVLV
blackened sludge from cj/tm
even more:
RIZOM INFOKIOSK will open for the first time! About the project, read further down this post.

***Come! Haidatz!***

Locatie/Location: tranzit.ro (S. Brassai nr 5)
Data/Date: sambata 21 noiembrie
Ora/Hour: 18.00


About Rizom Infokiosk:

[eng]

    In this world where so much things revolt us like capitalism, domination patterns, discrimination, ecological disaster and so on, we think it's important to cultivate this anger by deepening our knowledge, finding informations, creating better arguments in order to have a better understanding and be able to fight those thing that revolt us in a more efficient manner.
Rizom infokiosk is a kind of self-organized alternative library. We're completely independent, so everything you'll find here, is because we find it relevant or necessary to share, to spread around us. We gather here, books, zines, paper in order to create a bank of information accessible to everybody.
   We are interested in different subject such as anarchy, feminism, subversive theories, anti-oppression struggles, punk music, ecology, anti-discrimination... We also strongly believe in D.I.Y culture and think learning skills is the way towards emancipation so all kinds of guides will be available from how to repair your bike, make a delicious vegan lemon pie, to self-care and how to turn you're computer into a fortress.
   We feel the need to multiply the spaces where consumption and profit doesn't matter but where learning, sharing, discussing, creating are what really matters. So we try to make Rizom a place where you can come to read, to discover new ideas and theories, to meet new people, to share your're thoughts about a subject. Discussions as well as movie projections will be organized. 
    We share the space with LMA collective. A anarchist collective that organize hardcore punk shows and diffuse ideas about veganism and animal liberation.
    Rizom has no expectations or desire to make money, but we still have some costs. Running costs, printing costs and we also want to acquire new books and zines overtime and for that we need donation. More than money, a good subversive book or some zines will make us happy! Don't feel the need to donate, but if you do, know that everything is going to the project.

[ro]


    Într-o lumea în care o mulţime de lucruri ne revoltă, spre exemplu capitalismul, structurile de dominare, discriminarea, dezastrele ecologice şi asa mai departe, considerăm că este important să ne cultivăm furia prin aprofundarea cunoştiinţelor, găsind informaţii, formând argumente mai bune în ideea de a dobîndi o înţelegere mai bună despre lucrurile care ne revoltează şi pentru a putea să luptăm împotriva lor într-un mod mai eficient.
   Rizom infokiosk este o bibliotecă alternativă auto-organizată. Suntem complet independenţi, deci orice veţi găsi aici există deoarece ni-i s-au părut relevante sau bune de împărtăşit. Am adunat aici cărţi, zine, ziare în ideea de a crea o banca de informaţie accesibilă tuturor.
 Suntem interesaţi de diferite subiecte cum ar fi anarhism, feminism, teorii subversive, lupte anti-opresiune, punk, ecologie, anti-discirminare... De asemenea credem cu pasiune în cultura DIY şi considerăm că acumularea de îndeletniciri este un mod de emancipare, deci, în bibliotecă se pot găsi diferite manuale de la cum să îţi repari bicicleta, cum să găteşti o plăcintă vegană cu lămîie, la grija de sine sau cum să îţi transformi computerul într-o fortăreaţă.

   Simţim nevoia să crească numărul spaţiilor unde consumul şi profitul îşi pierd importanţa în favoarea educaţiei, cooperări, discuţiilor, creeări. Încercăm să facem din Rizom un loc un poţi veni să citeşti, să descoperi idei şi teorii noi, să cunoşti oameni noi şi să-ţi împărtăşeşti gândurile. Vom organiza de asemenea discuţii şi proiecţii de film.  

    Împărţim spaţiul cu collectivul LMA, un grup anarhist care promovează cultura hardcore punk DIY, precum şi idealuri precum eliberarea animaleleor şi veganismul.
    Nu vrem ca Rizom să fie o sursă de profit, dar avem în acelaşi timp unele costuri: mentenanţa spaţiului costă, printatul de zine costă, precum şi achiziţionarea de cărţi şi zine noi costă. Din acest motiv, donaţiile sunt binevenite, fie că e vorba de bani sau, mai bine, de o carte sau un zine subversiv! Donaţiile nu sunt obligatorii, dar dacă simţi această nevoie, să fi sigur că ea va merge către dezvoltarea proiectului.


PS. sorry for not posting again for a long time... shows were still happening in the meantime.No comments:

Post a Comment